Soğutma Çevrimi

Kompresör tarafından alçak basınçtaki soğutucu akışkan, yüksek basınca çıkartılarak buradan kondensere yollanır. Burada fanlar yardımı ile ısı dış ortama verilir. Aynı zamanda dış ortamdan ısı emilerek gaz halindeki soğutucu akışkan sıvı hale getirilir.