Soğutma Çevrimi

Kompresör tarafından alçak basınçtaki soğutucu akışkan, yüksek basınca çıkartılarak buradan kondensere iletilir. Burada fanlar yardımı ile ısı dış ortama verilir. Aynı zamanda dış ortamdan ısı emilerek buhar halindeki soğutucu akışkan sıvı hale getirilir.